Jsme váš odborný průvodce
světem přírodních izolací.

Víte, že když přemýšlíte o izolaci svého domu, můžete zvolit zdravotně nezávadné a ekologické řešení? Přírodní izolace nabízejí unikátní možnost, jak zvýšit energetickou účinnost vašeho domu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí, vašeho zdraví a příjemného pocitu z bydlení. Jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů, jako je dřevo, konopí, len a další přírodní materiály, a nabízejí vynikající tepelné a akustické izolační vlastnosti.

Na webu bydletezdrave.cz se zaměřujeme na přírodní izolace a jejich výhody, abychom vám pomohli udělat správné rozhodnutí s výběrem té pravé izolace pro váš dům. Připravili jsme pro vás desatero důležitých faktů a slovníček pojmů, které vám pomohou pochopit, jak fungují přírodní izolace, a jak je vybrat tak, aby byly optimální pro vaši stavbu.

Slovníček pojmů aneb s námi jste chytřejší…

Tepelný most

Tepelný most je místo v konstrukci budovy, kde dochází k výraznému průniku tepla mezi interiérem
 a exteriérem. Tyto oblasti mají vyšší tepelnou vodivost než okolní materiály, a proto se zde teplo snadno ztrácí nebo přenáší. Tepelné mosty mohou být způsobeny například spoji konstrukčních prvků, průchody potrubí nebo špatným návrhem konstrukce. Je důležité řádně ošetřit tepelné mosty, aby se minimalizovaly energetické ztráty a potenciální problémy 
s kondenzací vlhkosti a plísněmi.

Difúzní folie

Difuzní folie je materiál používaný v konstrukci budov k regulaci přenosu vodní páry mezi interiérem a exteriérem. Je navržena tak, aby umožňovala odchod nadměrné vlhkosti z vnitřního prostoru, zabraňovala kondenzaci v konstrukci a zároveň chránila před pronikáním vlhkosti z vnějšího prostředí. Difuzní folie se instaluje ve vhodných vrstvách stěny nebo střechy a zajišťuje správné fungování vzduchotěsnosti a regulaci vlhkosti v prostoru. Je důležité vybrat správný typ difuzní folie v závislosti na konkrétních podmínkách a návrhu konstrukce.

Parobrzda

Parobrzda je speciální vrstva umístěná ve stavební konstrukci, která slouží
k regulaci přenosu vodní páry. Je navržena tak, aby zabraňovala pronikání vodní páry z interiéru do konstrukce, které by mohlo vést ke kondenzaci a vzniku vlhkostních problémů. Parobrzda se často kombinuje s dalšími izolačními materiály a difuzní folií, aby se zajistila správná regulace vlhkosti
 a vzduchotěsnost budovy. Je důležité správně instalovat parobrzdu a dbát na její celistvost,
aby se minimalizovala rizika spojená s vlhkostí a plísněmi v konstrukci.

Fázový posun prostupu tepla

Fázový posun prostupu tepla je doba, která uplyne mezi vnějšími a vnitřními teplotními změnami
 v konstrukci. Vyjadřuje, jak dlouho trvá, než se tepelná energie projeví na druhé straně konstrukce. Materiály s vyšším fázovým posunem mají schopnost akumulovat teplo a zpomalovat jeho přenos, což může být výhodné pro udržení stabilní teploty v budově. Fázový posun je důležitý zejména 
v letních měsících, kdy může pomoci snížit přehřívání interiéru a zlepšit komfortní
podmínky v budově.

Součinitel tepelné vodivosti λ

Součinitel tepelné vodivosti, označovaný symbolem λ (lambda), je fyzikální vlastnost materiálu, která udává jeho schopnost vést teplo. Vyjadřuje, jak rychle se teplo přenáší materiálem. Nižší hodnota λ znamená lepší tepelnou izolaci, protože materiál má menší schopnost přenášet teplo. Součinitel tepelné vodivosti je důležitým parametrem při výběru izolačních materiálů, protože ovlivňuje jejich tepelnou účinnost a schopnost izolovat budovu od vnějšího prostředí.

Rosný bod

Rosný bod je teplota, při které dochází ke kondenzaci vodní páry z vzduchu na povrchu. Je to teplota, při které nasycený vzduch ochladí a přechází do stavu, kdy nemůže udržet veškerou vlhkost a dochází k jejímu srážení. Při návrhu konstrukce budovy je důležité zohlednit rosný bod,
aby se minimalizovala pravděpodobnost kondenzace vlhkosti v konstrukci a snížila se rizika spojená s plísněmi a degradací materiálů.

Certifikované materiály

Certifikované materiály jsou izolační materiály, které prošly příslušnými certifikačními postupy 
a splňují stanovené normy a kritéria kvality. Certifikace poskytuje záruku, že izolační materiály 
mají požadované vlastnosti a splňují požadavky na tepelnou účinnost, bezpečnost, zdravotní nezávadnost a životní prostředí. Používání certifikovaných materiálů přináší jistotu, že izolace je spolehlivá a vhodná pro použití v budovách.

Odvětrávaná mezera

Odvětrávaná mezera je volný prostor mezi izolací a vnější povrchovou vrstvou budovy, který slouží
 k odvětrávání a odvodu vlhkosti. Tato mezera umožňuje odvětrání vodní páry, která se může akumulovat v konstrukci, a přispívá k regulaci vlhkosti a ochraně konstrukce před kondenzací
 a vlhkostí. Správně navržená odvětrávaná mezera je důležitým prvkem ve stavebních systémech 
a pomáhá udržovat zdravé mikroklima v budově.

Omítkové systémy

Omítkové systémy jsou součástí stavebního pláště budovy a slouží k ochraně a úpravě vnějšího povrchu. Jsou tvořeny různými vrstvami, včetně izolační vrstvy, která přispívá k tepelnému 
a zvukovému izolačnímu účinku. Omítkové systémy mohou být navrženy pro různé typy budov
 a podmínek, ať už jde o vnější fasády, vnitřní stěny nebo stropy. Správně zvolený a aplikovaný omítkový systém zajišťuje nejen estetický vzhled, ale také funkčnost a dlouhodobou  ochranu budovy.

Máte v tom stále zmatek?
Zavolejte nám, v přírodních izolacích jsme opravdu jedničky

Často se nás ptáte…

1

Pro jaké stavby je přírodní izolace vhodná?

Přírodní izolace je vhodná téměř pro všechny typy staveb, zejména pro dřevostavby, sruby, roubenky, ale i zděné domy. Velmi doporučována je pro rekonstrukci starších domů - např. roubenek a srubů, kde tento typ izolace již v minulosti byl použit a kde by izolace s jinými vlastnosti mohla způsobit i problémy (zejména, pokud by podobnou stavbu difúzně uzavřela). Dále je vhodná pro domy, kde se vyskytuje vyšší vlhkost, neboť přírodní izolace dokáží s vlhkostí pracovat. Velmi oblíbená je i u rekonstrukce památkových objektů. Poslední dobou velmi často dodáváme přírodní izolaci do nových Tiny Home a mobilheimů.

2

Jaký druh izolace je vhodný pro můj dům a v jaké tloušťce?

To je velmi individuální. Obecně platí, že měkkou přírodní izolací můžete izolovat buďto do roštu nebo mezi trámy - to se týká měkké výplňové lněné, konopné, nebo dřevovláknité izolace. Pokud máte v úmyslu izolovat tvrdými izolačními deskami, potom máte na výběr
z dřevovláknitých, slaměných a konopných desek, případně z Ekopanelů. Tyto desky mají širokou škálu použití, od fasádních, přes nadkrokevní až po podlahové, interiérové, atd. Některé
z těchto tvrdých desek jsou vhodné i pod omítku. Další variantou je kombinace měkké izolace a tvrdých záklopových desek.

Pokud jde o vhodnou tloušťku izolace, tak to záleží na několika faktorech. Důležité je, jakého efektu hodláte izolací dosáhnout - zda stavíte pasivní, nebo nízkoenergetický dům, či zda vybíráte izolaci např. do srubu, roubenky, či Tiny house. Dalším faktorem je nadmořská výška, kde se stavba nachází. Samozřejmě může hrát roli i účel užití daného objektu, tzn. zda je určený k celoročnímu, stálému bydlení, nebo pouze na sezónní užívání. S typem izolace i s tloušťkou vám rádi poradíme po posouzení konkrétního objektu. Konzultace provádíme bezplatně. I pro nás je důležité, aby vámi zakoupená izolace fungovala na 100 % a vy jste byli maximálně spokojeni.

3

Jaký druh izolace je vhodný pro můj dům a v jaké tloušťce?

Jak je uvedeno výše, tloušťka izolace záleží na několika faktorech. Důležité je, jakého efektu hodláte izolací dosáhnout - zda stavíte pasivní, nebo nízkoenergetický dům, či zda vybíráte izolaci např. do srubu, roubenky, či Tiny house. Dalším faktorem je nadmořská výška, kde se stavba nachází. Samozřejmě může hrát roli i účel užití daného objektu, tzn. zda je určený
k celoročnímu, stálému bydlení, nebo pouze na sezónní užívání. S typem izolace i s tloušťkou vám rádi poradíme po posouzení konkrétního objektu. Pomocí programu pro výpočet prostupu tepla a vodních par spočítáme vhodnou tloušťku izolace, popř. vám předložíme více variant, přičemž u každé varianty budete mít spočítané tzv. “U” skladby a délku fázového posunu prostupu tepla. Na základě těchto informací bude pro vás jednodušší se rozhodnout, jakou tloušťku, příp. jaké složení skladby zvolíte. Zároveň výpočet určí, zda při zvolené variantě nevzniká kondenzace vody.

4

Polezou mi do přírodní izolace myši?

Přírodní izolace mají tu vlastnost, že myším
a obecně hlodavcům “nevoní”. Toto je nejvíce patrné u konopné izolace, nicméně zdá se, že ani lněná izolace či dřevovlákno škůdce neláká. Podle některých názorů je to způsobeno i BiCo vláknem, což je dvousložkové vlákno - pojivo, které je používané u všech měkkých přírodních izolací .

5

Co se stane, pokud se izolace dostane do kontaktu s vodou?

Pokud přírodní izolace zvlhne, nebo i lehce zmokne, je schopna opětovně vyschnout, aniž by ztratila izolační vlastnosti nebo tvarovou stálost. Tímto se velmi liší od minerálních izolací,
které po styku s vlhkostí již nejsou schopny plnit svou funkci. Schopnost pracovat s vlhkostí je další výhodou, kterou se přírodní izolace odlišuje od standardních typů izolací.

6

Jakou fólii je vhodné použít k přírodní izolaci?

Ve většině případů se k přírodním izolacím instaluje ze strany interiéru parobrzda.
Toto platí v případě, že celá skladba stěny/střechy je difuzně otevřená a v konstrukci počítáme s určitou mírou prostupu vodních par. Důležitý je obrat „s určitou mírou“, a právě proto instalujeme k měkké přírodní izolaci parobrzdu, která množství vzdušné vlhkosti přibrzdí a postupně ji pouští do izolace tak, aby ji následně izolace dokázala spolehlivě odvětrat. Samozřejmě, že pokud je přírodní izolace instalována do skladby, která není difúzně otevřená a v níž je difúze v některé části přerušena, potom je nutné instalovat parozábranu.

7

Mám v domě minerální nebo syntetickou izolaci.
Je možné doizolovat přírodní izolací?

Ve většině případů se k přírodním izolacím instaluje ze strany interiéru parobrzda.
Toto platí v případě, že celá skladba stěny/střechy je difuzně otevřená a v konstrukci počítáme s určitou mírou prostupu vodních par. Důležitý je obrat „s určitou mírou“, a právě proto instalujeme k měkké přírodní izolaci parobrzdu, která množství vzdušné vlhkosti přibrzdí a postupně ji pouští do izolace tak, aby ji následně izolace dokázala spolehlivě odvětrat. Samozřejmě, že pokud je přírodní izolace instalována do skladby, která není difúzně otevřená a v níž je difúze v některé části přerušena, potom je nutné instalovat parozábranu.

Jak jste byli s našimi službami spokojeni?
Napište nám recenzi.

Naši partneři